Wait for it...

 

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC PITAGO


https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/05/purple_top_divider.png
https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/02/inner_sign_02.png

Cách Quy Đổi: Họ tên thành số trong thần số học

1– A, J, S
2– B, K, T
3– C, L, U
4– D, M, V
5– E, N, W
6– F, O, X
7– G, P, Y
8– H, Q, Z
9– I, R

Bước 1: Sau khi quy đổi, mỗi một chữ cái trong tên của bạn sẽ tương ứng với một con số. Một số tên sẽ có con số giống nhau bởi có nhiều chữ cái sẽ cùng là một con số sau khi quy đổi. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng.

Bước 2: Cộng tổng các con số vừa liệt kê ra. Tên của bạn có bao nhiêu chữ cái thì sẽ phải cộng tất cả số mà bạn đã quy đổi ra.
Bước 3: Rút gọn tổng số thành số có 1 chữ số

Bạn sử dụng số vừa tính được để cộng hai chữ số lại với nhau. Ví dụ tổng bạn tính được là 34 thì bạn lấy 3+4=7. Số 7 chính là con số tương ứng với tên của bạn.

Lưu ý: Nếu tổng các con số sau khi quy đổi thuộc ba số 11, 22 và 33 thì bạn sẽ không rút gọn các con số này. Đây là ba số Chủ Đạo nên phức tạp và thường khắc sâu hơn tính cách của bạn. Ý nghĩa của ba con số chủ đạo này sẽ được diễn giải theo một cách riêng.

NĂM CÁ NHÂNNĂM THẾ GIỚI THẦN SỐ HỌC 2023

Thần số học (Nhân số học) hoạt động theo vòng chu kỳ 9 năm. Mỗi một năm trong chu kỳ 9 năm đó đều có đặc điểm và nhu cầu riêng. Do đó, mỗi người cần nắm được những ý nghĩa và giá trị ở trong từng năm để biết mình đang ở đâu và mình cần làm gì để mở ra những bí ẩn trong cuộc đời. Nói cách khác, năm cá nhân trong Thần Số Học được đúc kết từ năm sinh và chu kì vận số của từng người. Qua chỉ số này, bạn sẽ biết được năm nay bạn sẽ có tính cách như thế nào, bạn cần làm gì trong năm nay là phù hợp… Tuy nhiên, mỗi một năm thì con số năm cá nhân mỗi người đều thay đổi bởi sự ảnh hưởng của năng lượng chung của năm thế giới.

https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/05/inner_sign_03.png
https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/02/inner_sign_01.png

Sơ lược về: 4 đỉnh cao đời người trong thần số học Pitago

Biểu đồ kim tự tháp trong Thần số học tương ứng với 4 đỉnh cao của đời người theo chu kỳ 9 năm. Biểu đồ này được chia làm 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ tương ứng với giai đoạn 27 năm. Vào mỗi cuối chu kỳ 9 năm, cá nhân mỗi người đều sẽ gặt hái được những thành công mà con số ở mỗi đỉnh kim tự tháp đem lại. Ngoài ra, biểu tượng của kim tự tháp còn thể hiện những khát vọng tiềm ẩn bên trong mỗi con người.

NĂM CÁ NHÂNNĂM THẾ GIỚI THẦN SỐ HỌC 2023

Thần số học (Nhân số học) hoạt động theo vòng chu kỳ 9 năm. Mỗi một năm trong chu kỳ 9 năm đó đều có đặc điểm và nhu cầu riêng. Do đó, mỗi người cần nắm được những ý nghĩa và giá trị ở trong từng năm để biết mình đang ở đâu và mình cần làm gì để mở ra những bí ẩn trong cuộc đời. Nói cách khác, năm cá nhân trong Thần Số Học được đúc kết từ năm sinh và chu kì vận số của từng người. Qua chỉ số này, bạn sẽ biết được năm nay bạn sẽ có tính cách như thế nào, bạn cần làm gì trong năm nay là phù hợp… Tuy nhiên, mỗi một năm thì con số năm cá nhân mỗi người đều thay đổi bởi sự ảnh hưởng của năng lượng chung của năm thế giới.

https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/05/inner_sign_05.png
https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/06/inner_single_service_03.png

Sơ lược về: 4 đỉnh cao đời người trong thần số học Pitago

Biểu đồ kim tự tháp trong Thần số học tương ứng với 4 đỉnh cao của đời người theo chu kỳ 9 năm. Biểu đồ này được chia làm 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ tương ứng với giai đoạn 27 năm. Vào mỗi cuối chu kỳ 9 năm, cá nhân mỗi người đều sẽ gặt hái được những thành công mà con số ở mỗi đỉnh kim tự tháp đem lại. Ngoài ra, biểu tượng của kim tự tháp còn thể hiện những khát vọng tiềm ẩn bên trong mỗi con người.

NĂM CÁ NHÂNNĂM THẾ GIỚI THẦN SỐ HỌC 2023

Thần số học (Nhân số học) hoạt động theo vòng chu kỳ 9 năm. Mỗi một năm trong chu kỳ 9 năm đó đều có đặc điểm và nhu cầu riêng. Do đó, mỗi người cần nắm được những ý nghĩa và giá trị ở trong từng năm để biết mình đang ở đâu và mình cần làm gì để mở ra những bí ẩn trong cuộc đời. Nói cách khác, năm cá nhân trong Thần Số Học được đúc kết từ năm sinh và chu kì vận số của từng người. Qua chỉ số này, bạn sẽ biết được năm nay bạn sẽ có tính cách như thế nào, bạn cần làm gì trong năm nay là phù hợp… Tuy nhiên, mỗi một năm thì con số năm cá nhân mỗi người đều thay đổi bởi sự ảnh hưởng của năng lượng chung của năm thế giới.

https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/04/inner_sign_07.png

BLOGCON SỐ CHỦ ĐẠO NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG

https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/05/dark_purple_bottom_divider.png

TESTIMONIALSWhat Our Customers Say

https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/02/testimonials_01.png

“These impulsive souls try everything at once and grab with both hands. They want it all and they want it now, being the start of a new cycle.”

Michelle Landon

LEO
VIRGO
ARIES
https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/02/testimonials_02.png

“The vote tells you everything you need to know about this sign because she is defined by her values. But you never know until you know if she is a Marxist or capitalist.”

Lora Brighton

TAURUS
LEO
PISCES
https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/02/testimonials_03.png

“An artists dream. Catch the muses and write inspiring music, art and poetry. Blends into the landscape and receptive to the flow of inspiration from the collective.”

Jonathan Mayer

PISCES
CAPRICORN
CANCER
FREE REPORTS

*powered by Astrotheme

https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/05/reports_01.png

Tìm mảnh còn lại của mình

Công cụ bói tình yêu theo thần số học

https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/05/reports_02.png

Đặt tên con theo Thần Số Học

Đặt tên con theo Thần số học sẽ giúp con có bước khởi đầu thuận lợi

https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2018/05/reports_03.png

Nâng cao sức mạnh cá nhân

Thay đổi cuộc sống theo hướng lành mạnh.
https://thansohocvutru.com/wp-content/uploads/2023/12/thansohoc.png

IN TUNE WITH THE UNIVERSE